Ulaskom na web stranice sajta www.racechip.rs (u daljem tekstu Race Chip Center) u obavezi ste da poštujete Politiku privatnosti, koja je kreirana radi informisanja o prikupljanju, obradi, korišćenju i objavljivanju podataka koje dostavljate prilikom posete ovom sajtu.

Savetujemo vam da pažljivo pročitate Politiku privatnosti, jer pristupanjem sajtu Race Chip Center i korišćenjem njegovih web stranica potvrđujete da ste saglasni sa karakterom naše Politike privatnosti.

Ukoliko niste saglasni sa ovom Politikom privatnosti, u svakom momentu možete prekinuti posetu sajtu Race Chip Center.

Race Chip Center zadržava pravo da unosi izmene u Politiku privatnosti, bez prethodne najave. Sve promene će biti objavljivane na ovoj stranici, te vas molimo da prilikom svake sledeće posete web stranicama sajta Race Chip Center proverite Politiku privatnosti, kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.

 

PRIKUPLJANJE  PODATAKA

Posetom sajtu Race Chip Center može doći do automatskog čuvanja određenih podataka na vašem uređaju, kao što su kolačići (cookies).

Kolačići se koriste radi pravilnijeg funkcionisanja samih web stranica sajta. Oni predstavljaju jednostavne tekstualne fajlove sačuvane na hard disku vašeg uređaja. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezni smo da vas obavestimo o upotrebi kolačića i da obezbedimo vaš pristanak pre slanja istih. Korišćenjem stranica našeg sajta možete da pristanete na upotrebu kolačića ili da ih blokirate, pri čemu možete umanjiti funkcionalnost sajta.

Više informacija možete pročitati u našoj POLITICI KOLAČIĆA.

 

OBJAVLJIVANJE I BEZBEDNOST PODATAKA

Race Chip Center ne objavljuje podatke korisnika sajta, niti ih ustupa trećim licima, osim ukoliko za to ne postoji potreba u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom.

Takođe, Race Chip Center se obavezuje da će preduzeti sve dostupne mere bezbednosti, kako bi mogao da garantuje zaštitu vaših podataka.

 

OGLAŠIVAČI I LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Sajt Race Chip Center može sadržati informacije, kao i linkove ka internet stranicama trećih lica, koji će biti jasno označeni. Kako Race Chip Center nema nadzor nad gore navedenim sadržajem, u potpunosti se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem takvih internet strana.

Sajt Race Chip Center može sadržati oglašivače, koji će biti jasno označeni. Kako Race Chip Center nema nadzor nad takvim sadržajem, u potpunosti se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem internet stranica oglašivača, kao i bilo kakve štete nastale reklamiranjem na sajtu.

S obzirom na to da linkovi ka internet stranicama trećih lica, kao i oglašivači, ne podležu našoj Politici privatnosti, savetujemo vam da pročitate politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.

 

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Race Chip Center zadržava pravo da unosi izmene u Politiku privatnosti, bez prethodne najave. Sve promene će biti objavljivane na ovoj stranici, te vas molimo da prilikom svake sledeće posete web stranicama sajta Race Chip Center proverite Politiku privatnosti, kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na racechipcenter@gmail.com